Servicii

Drept Penal

Dreptul penal reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale și combaterea criminalității prin determinarea acțiunilor sau inacțiunilor care constituie infracțiuni și a sancțiunilor ce le sunt aplicabile.

Astfel, biroul nostru de avocatură oferă consultații juridice, asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești; redactare de plângeri, denunțuri, memorii și alte cereri cu privire la o gamă variată de infracțiuni.

sigla model TNA alb-min.png

Copyright 2020 TNA Law Office. Toate drepturile rezervate.

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 21, jud. Cluj

Telefon

0740.300.599

0741.033.370