Servicii

Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă potrivit art. 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene un drept fundamental. Prin Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și a actualelor reglementări aplicabile activităților de prelucrare a datelor personale desfășurate în mediul on-line și nu numai, sunt stabilite obligații speciale în sarcina operatorilor de date cu caracter personal, cât și limite de prelucrare a acestor date. În condițiile în care aproape în orice activitate desfășurată sunt prelucrate date personale, iar volumul acestora este într-o continuă creștere, protecția datelor cu caracter personal a devenit rapid un domeniu nou de drept al sistemului juridic, având o importanță tot mai accentuată în mediul de afaceri, dar și în viața privată.
 
Reglementările actuale din domeniul protecției datelor cu caracter personal oferă un cadru legal complex și vast. Aceste prevederi se aplică tuturor persoanelor juridice în calitatea lor de operatori de date cu caracter personal, dar în același timp aceste prevederi ni se adresează și nouă și ne protejează în calitatea noastră de persoane vizate în relația cu orice operatori de date personale.
 
Biroul nostru de avocatură oferă consultanță și asistență juridică în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în toate problemele legate de implementarea și conformarea GDPR, cât și pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate la nivel de operatori pentru o prelucrare legală a datelor personale. 

sigla model TNA alb-min.png

Copyright 2020 TNA Law Office. Toate drepturile rezervate.

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 21, jud. Cluj

Telefon

0740.300.599

0741.033.370