Servicii

Dreptul Achiziţiilor Publice

Dreptul achizițiilor publice reprezintă totalitatea reglementărilor juridice care vizează procesul achiziționării de către o autoritate contractantă a unor produse, servicii sau lucrări.

Biroul nostru de avocatură oferă consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice, negocierea, încheierea și executarea contractelor de achiziție publică, analiza documentațiilor de atribuire și identificarea eventualelor încălcări ale legislației naționale sau comunitare, formularea contestațiilor și a plângerilor, în conformitate cu legislația achizițiilor publice, precum și orice alte acte necesare în procesul de achiziție.

sigla model TNA alb-min.png

Copyright 2020 TNA Law Office. Toate drepturile rezervate.

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 21, jud. Cluj

Telefon

0740.300.599

0741.033.370