TNA LAW OFFICE

Birou de avocatură cu o vastă experiență în domeniu, organizat pe principalele ramuri ale dreptului. 

Despre TNA Law Office

Activitatea juridică a biroului de avocatură este organizată pe principalele ramuri ale dreptului și se concentrează pe urmărirea intereselor procesuale ale clientului, făcând posibilă acordarea unei asistenţe complexe şi specializate în domeniile de practică.

 

Totodată, acesta are o serie de colaborări cu alte birouri și societăți de avocați, dar și cu mai mulți specialiști în domeniile sale de activitate.

Domenii de Activitate

Drept Informatic

Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Protecția datelor cu caracter personal se aplică tuturor persoanelor juridice în calitatea lor de operatori de date cu caracter personal, dar în același timp aceste prevederi ni se adresează și nouă și ne protejează în calitatea noastră de persoane vizate în relația cu orice operatori de date personale.

Drept Informatic

Dreptul informatic reprezintă totalitatea reglementărilor aplicabile activităților desfășurate în mediul on-line. 

Drept Civil

Dreptul civil reprezintă ramura de drept ce reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică.

Drept Penal

Dreptul penal reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale și combaterea criminalității prin determinarea acțiunilor sau inacțiunilor care constituie infracțiuni și a sancțiunilor care le sunt aplicabile.

Our Partners

Avocat Drd. Andrei Trifan
Specializare în drept informatic, drept comercial și protecția datelor cu caracter personal
Avocat Alexandra Nedișan
Specializare în drept comercial, drept civil și proprietate intelectuală
Andrada Vid
Intern și studentă la Facultatea de Drept
Show More

Drept Comercial

Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat aplicate raporturilor juridice izvorâte din acte juridice, fapte și operațiuni considerate de lege ca fapte de comerț precum și raporturile juridice la care participă profesioniștii.

Dreptul Achiziţiilor Publice

Dreptul achizițiilor publice reprezintă totalitatea reglementărilor juridice care vizează procesul achiziționării de către o autoritate contractantă a unor produse, servicii sau lucrări.

Dreptul Muncii

Dreptul muncii reprezintă ramura dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale individuale și colective de muncă stabilite între angajatori și salariați.

Results matter.

NOUTĂŢI JURIDICE

sigla model TNA alb-min.png

Copyright 2020 TNA Law Office. Toate drepturile rezervate.

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 21, jud. Cluj

Telefon

0740.300.599

0741.033.370